light-bulb

Hvordan måle innovasjon

Innovasjon er viktig for selskaper. Men hvordan kan vi egentlig måle dem? De fleste selskaper tror at innovasjon er nøkkelen til å generere nye inntekter og bidra til selskapets bærekraft. Ledere er også enige om alt kulturen i selskapet er en kritisk faktor for å oppnå slike innovasjoner. Til tross for at flertallet av ledere setter innovasjon høyt opp på prioriteringslisten, er det kun en brøkdel som bli vellykkede. Graver vi enda dypere viser det seg at bare 22 prosent av alle ledere sier at de faktisk har kvantifiserbare data knyttet til innovasjon. Så hvordan kan selskaper oversette behovet for å skape en innovation bedrift til kvantifiserbare tall? Løsningen er sette konkrete, målbare tiltak – både for topp- og bunnlinja, på følgende områder:
 • Brutto inntekter
 • Lønnsomhet
 • Ansattes tilfredshet
 • Engasjement
 • Raskere omløpshastighet
En viktig regel for å kunne måle hva enn det måtte være, er at det klart går frem hva som faktisk skal måles. Altså, første steg er å definere nøyaktig hva selskapet vil oppnå når det diskuteres om kultur og innovasjon. Vi vet at bedriftskulturen består av et samlet syn og felles verdier av hvordan et selskap skal operere. Men hva med innovasjon? Innovasjon kan defineres ganske ulikt blant mennesker, så det kan være lurt å stille følgende to spørsmål:
 1. Hvordan definerer du innovasjon?
 2. Dersom bedriften ble mer innovativ, hvilke resultater ville du ønsket å sett?
Et av de vanligste svarene på det første spørsmålet er at innovasjon er selskapets giv til utvikle nye produkter og tjenester. Andre vil beskrive innovasjon som å behandle kundeservice ulikt fra konkurrentene. Og andre vil kanskje si at innovasjon er å oppnå effektiv drift. Alle definisjonene er gyldige, og de beskriver hvilke utfall selskapet ønsker seg. Innovasjon betyr hvordan man skal løse disse utfallene, som er viktigere for å oppnå ønsker resultat. La oss ta et enkelt eksempel som beskriver dette i praksis. La oss si at du ønsker å oppnå målet om å ta deg fra Oslo til Trondheim. Du har flere valgmuligheter for å få det til; du kan ta flyet, kjøre bil, eller ta toget. Hvis du skal definere målet om å «ta meg fra Oslo til Trondheim på raskest mulig måte», så vil det åpenbare svaret være å gå for fly som framkomstmiddel. Hvis målet var å «ta meg fra Oslo til Trondheim på det mest komfortable måten», ville svaret variere avhengig av hvilken person man spurte. Målet er allikevel det samme. Det er ulike måter å oppnå målet på. Det samme gjelder for innovasjon. Selskaper verdsetter innovasjon på ulike måter avhengig av mål, forretningsmodell og strategi. Når du begynner å forstå utfallene av innovasjon, er neste steg å forstå hva som karakteriserer nåværende kultur, så vel som å karakterisere hva som definere den ideelle bedriftskulturen. Og her er det alltid et mellomrom. Dersom du spør ti av dine kollegaer det samme spørsmålet, vil du helt sikkert få ulike svar. For eksempel, hvis «eksepsjonell kundeservice» blir beskrevet som en nøkkelfaktor, så bør du stille flere spørsmål om hva de mener med «eksepsjonell». Ordet kan bety ganske ulikt fra person til person: For noen kan det bety at det er «bedre enn gjennomsnittet», eller at det betyr å oppnå et visst nivå på kundebarometeret. Svaret vil variere mye etter hvilken bransje og selskap det er snakk om. For eksempel så vil et luksushotell ha en helt annen oppfatning av hva «eksepsjonell kundeservice» er enn hva et motell langs E6 har. Fortsett med å stille spørsmål til du får spesifikke svar. Hva ønsker de å observere at folk gjør? Hvordan vil folk kommunisere med hverandre hvis denne kulturen var en realitet i dag? Hvordan vil kunder respondere, og hvordan vil de oppleve selskapet? Når du forstår kriteriene kan du begynne å sette opp en strategi som skal forme kulturen. Vanligvis foretar vi en spørreundersøkelse for hele selskapet (eller splittet opp i divisjoner ved behov). Resultatene i undersøkelse skal brukes til å forandre bedriftskulturen, til å måle forbedringer over tid. Det å forme en kultur og dens innovasjon kan bli sett på som kunst. Noe vil være kvantifiserbart, mens annet vil være kvalitativ. Se etter for spesifikke metoder på å knytte innovasjons-metoder til utfall for de viktigste nøkkeltallene. Her er noen få metoder for å tilpasse din bedrift:
 • Antall nye produkter lansert
 • Antall patenter som er søkt
 • Prosentvis vekst i et bestemt område
 • Prosentvis vekst internasjonalt sammenlignet lokalt
 • Prosentvis vekst av antall kunder innenfor et bestemt segment
 • Antall nye allianser opprettet
 • Antall salg gjennom ulike kanaler
 • Økning av effektivitet i et bestemt område
 • Reduksjon av tiden det tar for å markedsføre nye produkter
 • Prosentvis økning i antall kunder som refererer nye kunder
Husk at flertallet av selskaper ikke måler kultur og innovasjon. Du vil altså være langt foran disse ved å stille de riktige spørsmålene, og måle det som betyr noe. Sett i gang med eksperimentere med ulike variabler, og finjuster for å perfeksjonere det.
The 8 Essentials of Innovation